Carlsberg Polska sygnatariuszem Karty Różnorodności

Firma Carlsberg Polska dołącza do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności w dniu 24 maja 2016 roku. Stanowi to wyraz poparcia dla aktywnego przeciwdziałania dyskryminacji, prowadzania polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy.

 Karta Różnorodności jest pisemną deklaracją w zakresie wprowadzenia zakazu dyskryminacji i podejmowania działań na rzecz tworzenia i promocji różnorodności. Jest także wyrazem gotowości do zaangażowania wszystkich pracowników oraz partnerów biznesowych w działania promujące ideę różnorodności i przeciwdziałania dyskryminacji.

 Zasady poszanowania etyki w biznesie, praw człowieka i praw pracowniczych, a także tworzenia kultury różnorodności są elementami zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności Carlsberg Polska – podkreśliła Izabela Wejcht, CSR & PR Manager Carlsberg Polska.

 Firma dąży do zapewnienia swoim pracownikom przyjaznego środowiska pracy, w którym mogą się rozwijać oraz do utrzymania wysokich standardów uczciwego, przyjaznego i bezpiecznego miejsca pracy dla wszystkich pracowników. Dlatego zarówno na poziomie zarządczym, procedur i wewnętrznych regulacji oraz codziennej praktyki, są wprowadzane w życie postulaty równouprawnienia kobiet i mężczyzn, zakaz dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, język, wyznanie, przekonania, pochodzenie, cechy osobowe, stan zdrowia, czy wiek.

Przystąpienie do grona sygnatariuszy jest potwierdzeniem działań prowadzonych w obszarze różnorodności, które są realizowane w firmie na poziomie globalnym i lokalnym od wielu lat. W Carlsberg istnieje ogólnodostępny dla wszystkich pracowników Kodeks Etyki, dokument regulujący prawa człowieka oraz prawa pracownicze („Labour & Human Rights Policy”), działa Rzecznik Etyki, jak również system Whistleblower umożliwiający zgłaszanie zachowań nieetycznych.

Uznajemy, że akceptowanie różnic między ludźmi jest naczelną zasadą współżycia społecznego, również w środowisku biznesowym. Praca oparta na różnorodności daje najlepsze rezultaty, przyczyniając się do wspólnego sukcesu firmy, budowania przyjaznej i pełnej tolerancji atmosfery pracy  

i tym samym satysfakcji pracowników  – podkreśliła Małgorzata Milczarek, dyrektor ds. personalnych Carlsberg Polska.

Karta Różnorodności jest koordynowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, pod patronatem Komisji Europejskiej. Inicjatywa jest obecna w 15. krajach Europy, zrzeszając ponad 8000 pracodawców i obejmując 13,6 mln pracowników. W Polsce Kartę Różnorodności sygnowało już 125 podmiotów i ta liczba dynamicznie rośnie.

Więcej informacji o Karcie Różnorodności:

http://odpowiedzialnybiznes.pl/karta-roznorodnosci/

 

Carlsberg Polska zajmuje wiodące miejsce w polskiej branży piwowarskiej, z udziałem ilościowym w rynku na poziomie 21,1% (dane za rok 2015), dostarczając marki piwa najwyższej jakości, odwołujące się do przyjemnych i radosnych stron dorosłego stylu życia. Carlsberg Polska ma w swoim portfelu marki: Carlsberg, Okocim, Harnaś, Karmi, Kasztelan, Bosman, Piast. Piwa z grupy Carlsberg Polska warzone są w browarach
w Brzesku, Szczecinie i Sierpcu. Łączne zatrudnienie w Polsce wynosi ponad 1300 pracowników. Od roku 2012 do portfolio Carlsberg Polska dołączyły również takie marki jak: Somersby, Grimbergen, piwa Sezonowe Okocim oraz Okocim Radler.

Możesz również polubić…