Energia w piwie

 Piwo z energii odnawialnej

Warszawa, 15 maja 2014 r. Spółka PGE Obrót S.A. poinformowała, że największym odbiorcą dystrybuowanej przez nią energii odnawialnej stały się browary Grupy Żywiec w Żywcu, Cieszynie, Leżajsku, Warce i Elblągu. W ciągu niespełna dwóch lat udział tej energii w łącznym zużyciu energii elektrycznej przez Grupę Żywiec zwiększył się dziesięciokrotnie. Obecnie aż 83 proc. całej energii elektrycznej wykorzystywanej przez jednego z największych producentów piwa w Polsce pochodzi ze źródeł odnawialnych, czyli m.in. z elektrowni wiatrowych, elektrowni wodnych i farm paneli słonecznych.

-Rocznie w Grupie Żywiec zużywa się 70 GWh energii elektrycznej, zakupionej od PGE Obrót S.A., największego dostawcy energii elektrycznej w Polsce. Ponad 58 GWh pochodzi z energii odnawialnej, co daje jeden z najlepszych wyników nie tylko w produkcji piwa, ale w całym polskim przemyśle – mówi Maciej Michalski Dyrektor Departamentu Klientów Korporacyjnych PGE Obrót S.A.

-Chcemy wspólnie z PGE Obrót S.A. doprowadzić do całkowitego przejścia w naszej produkcji na energię odnawialną jeszcze w tym roku. Dzięki temu 100 proc. energii elektrycznej wykorzystywanej przez 5 browarów Grupy Żywiec będzie pochodziło ze źródeł odnawialnych – deklaruje Jarosław Gryka, który w Grupie Żywiec zajmuje się zakupem energii.

Energia w piwie

70 GWh energii elektrycznej wykorzystywanych przez Grupę Żywiec to tyle, ile przez rok zużywa niemal stutysięczne miasto. Na sam proces produkcji piwa, obejmujący mielenie słodu jęczmiennego, jego zacieranie z wodą i filtrację, warzenie, dodawanie chmielu, fermentację i ponowną filtrację w browarach Grupy Żywiec zużywa się ok. 17 proc. całej energii elektrycznej. Na rozlewanie piwa do beczek, butelek i puszek oraz ich pakowanie pożytkowane jest ok. 30 proc. zakupionej energii. Najwięcej, bo aż 45 proc. energii pochłania przygotowanie wody i proces produkcji chłodu do utrzymania właściwej temperatury piwa w czasie fermentacji, kiedy drożdże przetwarzają cukry w alkohol. Pozostałe 8 proc. energii wykorzystywane jest w magazynach i na cele pozaprodukcyjne.

-W naszych browarach staramy się chronić środowisko naturalne nie tylko korzystając z energii odnawialnej. Systematycznie zmniejszamy również zużycie energii elektrycznej, zwiększając sprawność odbiorników energii, poprawiając efektywność pracy urządzeń, wprowadzając modyfikacje i energooszczędne technologie– mówi Ryszard Szczotka, Główny Energetyk największego browaru Grupy Żywiec w Żywcu.

Efekty tych działań widać na poniższym wykresie zużycia energii elektrycznej w Arcyksiążęcym Browarze w Żywcu.

Do wyprodukowania 1 litra piwa Grupa Żywiec potrzebuje średnio 0,0610 kWh energii elektrycznej, czyli tyle, ile lodówka klasy A++ zużywa przez dwie godziny.Najmniej, bo zaledwie 0,0560 kWh energii do wyprodukowania litra chmielowego napoju potrzebuje Browar w Elblągu, w którym  produkowane jest m.in. piwo regionalne Specjal. Dzięki temu elbląski browar trafił do elity najbardziej ekologicznych browarów świata.

Energia odnawialna w Polsce

Energia ze źródeł odnawialnych w Polsce pochodzi przede wszystkim z energii wytworzonej z biopaliw stałych, energii wiatru, wody, biopaliw ciekłych i biogazu. Zastępują one tradycyjne źródła energii, czyli węgiel, ropę naftową i gaz ziemny.

Udział energii odnawialnej w całościowym zużyciu energii, określony dla Polski w unijnej dyrektywie 2009/28/WE, ma w 2020 r. osiągnąć 15 proc. Według danych GUS w 2012 r. udział ten był poniżej 12 proc. W tym samym czasie średnia dla Unii Europejskiej przekroczyła już 20 proc.

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *